Zaznacz stronę

0PŁATY:

 

OPIEKA DZIENNA

OPŁATA WPISOWA  gwarantuje umieszczenie dziecka na liście dzieci uczęszczających do Naszej placówki. Opłata wpisowa to koszt 400zł. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna.

CZESNE  dla rodziców dzieci zameldowanych na terenie gminy Knurów wynosi 1620 zł pomniejszona o kwotę dotacji z gminy 300 zł, dla rodziców dzieci zameldowanych poza terenem gminy Knurów czesne wynosi 1620 zł. Kwota czesnego jest stała, nie podlega odliczeniom. Dotyczy opieki dziennej powyżej 5 godzin dziennie. Umowa obejmuje maksymalnie 10 godzin opieki. Opłata godzinowa w okresie adaptacji wynosi 10 zł (za godzinę) i dodatkowo koszt wyżywienia (II śniadanie i obiad). Opłata postojowa to koszt 1120zł.

OPŁATA ŻYWIENIOWA to 18 zł za dobę. W przypadku diety specjalistycznej stawka żywieniowa może ulec zmianie, jest ustalana indywidualnie z rodzicem. Opłata żywieniowa podlega odliczeniom jeśli rodzic spełni wymagane warunki, tj. zgłosi nieobecność dziecka dzień przed do godz 19.30.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ BEZPŁATNE

NR KONTA DO WPŁATY:  

ING BANK ŚLĄSKI :  09 1050 1298 1000 0092 6044 1663,

ALIOR BANK : 19 2490 0005 0000 4530 5515 2291

INFORMACJA

Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie „określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów (…)”precyzuje, że dotacja na pobyt dziecka w klubie dziecięcym czy żłobku, przysługuje na dziecko, które „ukończyło 1 rok życia, jest objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie i którego przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych mieszka na terenie Gminy Knurów i wykazało Gminę Knurów jako miejsce zamieszkania w deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych złożonej za poprzedni roku podatkowy (…)”.

Niepubliczny Żłobek nr 1 „Muzykolandia” jest placówką wpisaną do rejestru żłobków i klubów malucha ( nr wpisu 19355/Z ), ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta Knurów w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta dotyczącej przyznawania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki czy kluby dziecięce. Wysokość dotacji 300zł/miesiąc.

Muzykolandia – zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat “Maluch+” 2019, 2020, 2021. Niepubliczny Żłobek nr 1 Muzykolandia w Knurowie przy ul. Sienkiewicza 21 jest placówką utworzoną z dofinansowania w ramach Programu Maluch 2020.

 Od 1 stycznia 2022 roku Nasza placówka jest objęta “Ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym”. Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-dofinansuje-pobyt-dziecka-w-zlobku-klubie-dzieciecym-u-dziennego-opiekuna-rodzicu-sprawdz-jakie-nalezy-spelnic-formalnosci-by-skorzystac-z-tej-formy-wsparcia